TULEVAISUUDEN TAITOJA TÄSSÄ JA NYT -TYÖPAJAT LIVENÄ

Millaisia tulevaisuuden taitoja tarvitaan tässä ja nyt? Mikä on tärkein tulevaisuuden kysymys sinulle, entä yhteisöllesi? Miten tulevaisuuden taitoja harjoitetaan oman työn arjessa? Miksi tulevaisuuden taitojen kehittäminen lähtee ei-tietämisen tilasta, eikä tulevaisuuden taitojen listauksista? Työpaja on osallistava, inspiroiva ja toiminnallinen. Siinä työskennellään yksin, parin kanssa ja ryhmässä. Prosessissa syntyy itse luotu tulevaisuuskompassi, joka tukee arjen uudistumista ja hyvinvointia. Uudistumista voi jatkaa Tulevaisuuden taitoja tässä ja nyt-kirjan harjoittamisohjelmien avulla itsenäisesti tai ohjatusti.

YHDESSÄLUOVA TYÖPAJA

 • 1,5-2 h sessiot yksilöille oman uudistumisen tueksi
 • 4 h tai koko päivän sessiot ryhmille etänä

Haluatko pysähtyä tarkastelemaan uudelleen tilannettasi läsnäolevalla tavalla?

Minkä äärelle ryhmänne on aika pysähtyä? Mikä innostaa, haastaa ja herättää tunteita?

Työpajassa tutkimme yhteisölle tai yksilölle tärkeitä teemoja osallistujien kysymyksien muodossa. Menetelmä sopii esim. tulevaisuuden työn kehittämisen, työhyvinvoinnin ja asiakaspalvelun uudistamisen, johtamisen kehittämisen, palvelumuotoilun sekä oman työn tuunamisen teemoihin. Kysymykseen avautuu uudenlaisia tulokulmia dialogisten ja toiminnallisten harjoitusten kautta. Syntyy tulevaisuuskompassi, joka tukee työn arjen ja itsen uudistumista.

YHDESSÄLUOVA TYÖYHTEISÖN UUDISTUMINEN

 • Miten uudistaa toimintatapoja?
 • Miten kehittää asiakaspalvelua läsnäolevampaan suuntaan?
 • Miten rakentaa uusia tekemisen tapoja työyhteisössä?
 • Miten kaikki työyhteisössä voisivat lähteä uudistamaan toimintaa?
 • Miten johtajuudesta voi tulla jaetumpaa?

Mikä tahansa onkin kysymyksenne, niin voimme lähteä siitä liikkeelle tutkimaan mitä avautuu. Työskentely lähtee aina osallistujien näkökulmista kysymysten muodossa, ja rakentuu prosessinomaisesti. Kyse ei ole siis valmiista mallista, joka tuodaan ulkopuolelta.

Ote mahdollistaa tietoisen läsnäolemisen tuomisen arjen työtilanteisiin. Tällöin tapamme olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden, kollegoiden, kumppaneiden ja itsemme kanssa uudistuu ja tuottaa uusia toimivampia käytänteitä.

YHDESSÄLUOMISEN MAHDOLLISTAJAKSI -VALMENTAJAVALMENNUS

 • Haluatko täydentää omaa kehittämis- ja /tai coaching -osaamistasi kokonaisvaltaisella työotteella ja yhdessä luomisen mahdollistavilla menetelmillä?
 • Oletko valmis siirtymään ratkaisu- ja tavoitekeskeisestä toimintatavasta vahvemmin tietoisuutta avartavaan ja yhdessäluovaan toimintatapaan?
 • Kaipaatko samanhenkisten osaavien ja innostuneiden ammattilaisten verkostoa tulevaisuuden luomiseen tässä hetkessä?
 • Harjoitatko tietoista läsnäoloa elämässäsi, ja näet työsi osana elämäntapaasi tai oletko halukas kulkemaan tähän suuntaan?

Seuraava ohjelma alkaa vuonna 2022. Ilmoita alustava kiinnostuksesi ja saat lisätietoa: terhi.takanen@cocreators.fi