Pysähdy ja kuuntele.

 

Yhdessäluomisen ote (Co-Creative Process Inquiry®)

on käytännönläheinen ja koskettava uudistumisen tapa. Se lähtee osallistujille merkityksellisistä kysymyksistä heidän toimintaympäristössään. Ydinajatuksena on, että kaikki ajatuksemme, tunteemme ja toimintatapamme luovat todellisuutta ja me olemme näin yhdessäluojia. Mitä siis haluamme olla luomassa tavoillamme liittyä toisiin ihmisiin ja tapahtumiin?

Tämä tutkimusperusteinen ote on kehitetty Suomessa yli 15 vuoden työn tuloksena asiakastyössä eri organisaatioissa, ihmisten kanssa. Sitä on toteutettu monessa muodossa: yksilö- ja ryhmävalmennuksina sekä työyhteisöjen uudistumisprosesseina ja ote perustuu satoihin työpajoihin ja projekteihin.

Alkunsa se sai erilaisissa uudistushankkeissa ihmisten arjen haasteiden kautta kasvatustieteilijä, filosofian tohtori Terhi Takasen työssä. Ote on akateemisesti tutkittu ja kehitetty: pitkäkestoisen toimintatutkimuksen seurauksena kirkastui eettisesti orientoitunut ja kestävä uudistumisen tapa. Sen keskiössä on tulevaisuuskompassi, jonka avulla osallistujat itse rakentavat uudelleen paitsi toimintatapojaan, myös itseään. (Väitös Takanen 2013 Being Present at Work).

Yhdessäluomisen otteella työskentelee kymmeniä otteeseen perehtyneitä osaajia, eli yhdessäluomisen mahdollistajia ja CCPI coacheja, jotka kehittävät otetta luovilla tavoilla.

Valtiovarainministeriön henkilöstöosasto sai Aalto EE innovaatiopalkinnon vuonna 2013 uudistumistyöstään yhdessäluomisen otteella. Tässä toimintakulttuurin uudistumisprosessissa asiakas- ja työtyytyväisyys kohosivat merkittävästi koko hankkeen ajan, vaikka henkilöstövähennyksiä tehtiin eläköitymisten myötä.

Usein uudistamistyössä etsitään vastauksia kysymyksiin tai haasteisiin, luodaan tavoite, visio tai ratkaisu ja sitten otetaan askeleet kohti niitä.

Tässä otteessa näin ei ole: sen sijaan pysähdytään tärkeimmän kysymyksen äärelle. Viivästetään itsestäänselviä vastauksia. Annetaan tilaa uudenlaisten näkökulmien syntyä neljän prosessin kautta: tiedostamisen, vapautumisen, kirkastamisen ja harjoittamisen.

Näin syntyy uudenlainen suhde haasteeseen ja toimintaympäristöön sekä itseen. Tämä tuottaa työn tekemisen tapoja kirkkaalta elävältä arvopohjalta! Ote mahdollistaa yhteisöllisten tulevaisuuden taitojen syntymistä tässä ja nyt!